Regulamin newsletter'a serwisu nauka-spiewu.pl

Regulamin określa zasady korzystania z newsletter’a prowadzonego przez serwis nauka-spiewu.pl, będącego własnością firmy Whizzarts z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Chłodzińskiego 6.

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

2. Newsletter zawiera informacje dotyczące artykułów, informacji, materiałów edukacyjnych oraz oferty dostępnej na serwisie nauka-spiewu.pl.

3. Otrzymywanie Newsletter’a jest bezpłatne, jest on wysyłany drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

4. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wysyłając wiadomość o temacie „Rezygnacja z subskrypcji” na adres kontakt@nauka-spiewu.pl, lub klikając w link dezaktywacyjny znajdujący się na dole każdej korespondencji.

5. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą Newsletter’a.

6. nauka-spiewu.pl nie będzie udostępniało powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

7. nauka-spiewu.pl ma prawo do umieszczania w Newsletterz’e elementów wchodzących w skład serwisu nauka-spiewu.pl, obejmujących między innymi nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i publikowania reklam lub/i ogłoszeń. Korzystanie z Newsletter,a , a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez nauka-spiewu.pl czynności wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

8. nauka-spiewu.pl ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno – organizacyjno – ekonomicznych.